Privacyverklaring van Safaary

In onze webshop worden privacygevoelige gegevens dan wel persoonsgegevens verwerkt. Safaary acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook nauwkeurig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij jouw eerst om toestemming vragen om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
 • Safaary is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden jouw aan deze zorgvuldig te lezen.

  Gebruik van persoonsgegevens

  Bij een bezoek aan onze webshop verkrijgen wij bepaalde gegevens van jouw. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die door jouw worden opgegeven in het kader van de door jouw gevraagde dienst of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

  Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • IP-adres
 • Orderhistorie
 • Nationaliteit
 • Toegang accountomgeving

  Met ons klantaccount kun je toegang krijgen tot een beheeromgeving waar je zelf gegevens kunt instellen, opgeven en wijzigen.

  Doeleinden van de persoonsgegevens

 • Afhandelen bestelling
  Om de bestelling juist te kunnen afhandelen, maken wij gebruik van jouw NAW-gegevens.
 • Afhandelen betaalverkeer
  Om de betaling van de bestelling juist te kunnen afhandelen, maken wij gebruik van jouw betaalgegevens.
 • Communicatie
  Om de communicatie omtrent jouw bestelling en/of andere vragen eenvoudig te laten verlopen, maken wij gebruik van jouw persoonsgegevens/contactgegevens.
 • Uitvoering wettelijke plicht
  Om te voldoen aan onze wettelijke plicht bewaren wij jouw bestelhistorie inclusief betaalgegevens binnen de gestelde wettelijke termijn.
 • Marketing (indien toestemming)
  Om jouw van persoonlijke aanbiedingen te kunnen voorzien, maken wij gebruik van jouw persoonsgegevens/contactgegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt wanneer je hier toestemming voor hebt gegeven.
 • Fraudepreventie
  Ten behoeve van fraudepreventie maken wij, indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang, gebruik van jouw IP-adres, adresgegevens en betaalgegevens.
 • Indien dit nodig is voor een goede afhandeling van jouw bestelling, kunnen wij jouw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Hierover lees je meer in deze privacyverklaring.

  Reclame

  Wij kunnen je na jouw toestemming op websites van derden en via e-mail marketing op de hoogte brengen van acties, aanbiedingen en campagnes van Safaary.

  Contact en nieuwsbrief

  Wij bieden via onze webshop de mogelijkheid om vragen te stellen middels verschillende kanalen (zoals telefoon, e-mail, live-chat, social-media en WhatsApp). Jij kiest zelf welke gegevens jij daarbij verstrekt. De gegevens die jij ons toestuurt, worden bewaard zolang dit nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van jouw vraag.

  Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze artikelen en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee jij je kunt afmelden.

  Publicatie

  Wij publiceren jouw klantgegevens niet.

  Verstrekking aan derden

  Wij kunnen jouw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst en mogen onder geen beding gegevens voor andere doeleinden gebruiken dan door ons gesteld. De veilige verwerking van jouw gegevens wordt gewaarborgd middels een bewerkersovereenkomst tussen Safaary en de partner.

  In onze webshop zijn social-media buttons opgenomen. Deze buttons verstrekken enkel een link en geven geen persoonsgegevens door aan derden. Met mogelijkheid om in te loggen via een social-media account, wordt vanuit de social-media partij het e-mailadres doorgegeven dat bij het gebruikersaccount hoort.

  Cookies

  Wanneer jij onze webshop voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij jouw uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Safaary maakt gebruik van first-party en third-party cookies. Volgend gebruik van onze webshop vatten wij op als toestemming voor het gebruik van cookies.

  Het staat jouw vrij om cookies uit te schakelen middels jouw internetbrowser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze webshop dan niet meer optimaal werkt.

  Met derden die cookies plaatsen, hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, verwijzen wij jouw naar de privacyverklaring van deze partijen.

  Voor meer informatie omtrent onze cookies verwijzen wij jouw naar onze cookie policy

  Google Analytics

  Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webshop gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

  Beveiliging

  Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

  Bewaartermijnen

  De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om jouw bestelling(en) af te handelen, inclusief garantie, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht).

  Websites van derden

  Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden jouw aan de privacyverklaring van deze websites te lezen, voordat je van deze websites gebruik maakt.

  Wijzigingen in deze privacyverklaring

  Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het is aan te bevelen deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat jij van deze wijzigingen op de hoogte bent.

  Inzage en wijzigen van jouw gegevens

  Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

  Je kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat jij de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

  Om misbruik te voorkomen, kunnen wij jouw daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien jij een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van jouw internetbrowser. Indien de gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

  Autoriteit Persoonsgegevens

  Natuurlijk helpen wij jouw graag verder als jij klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Contactgegevens

  Safaary
  Albert Einsteinweg 10a
  6045GX Roermond (Nederland)
  [email protected]
  (+31) 85 – 877 2631

  To Top