Disclaimer

Algemeen

De inhoud van Safaary alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Safaary op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Safaary kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de i nhoud van deze informatie. Safaary is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Safaary. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Safaary. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. De informatie op Safaary wordt door ons met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Safaary behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Safaary sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

To Top